Skip to main content

Projectmanagement

Projectmanagement: uitvoering als uitdaging

Projectmanagement is een kunst. Voor veel bedrijven is het nog altijd een uitdaging om projecten binnen tijd, budget en met het gewenste resultaat uitgevoerd te krijgen.

Loopt u ook weleens aan tegen de volgende situaties?

  • Er is twijfel en discussie over het te behalen resultaat
  • Er staat druk op het budget
  • Opleverdata worden niet gehaald
  • Resources staan onder druk
  • Leveranciers laten het afweten
  • Er is een patstelling

Herkent u dit? Dan helpen wij u graag met uitgekiend projectmanagement en programmamanagement. Van portfoliomanagement, het opzetten van een project- en programma-organisatie en contractmanagement, tot het begeleiden en het voeren van de regie op de uitvoering van het project.

Onze focus ligt op IT-projecten, transities en verbeterprogramma’s. Zowel voor vastgelopen projecten (project audits en mediation) als nieuw op te starten projecten kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over deskundige mensen met veel ervaring op het gebied van projectmanagement. Zij staan voor resultaat en willen daar ook op afgerekend worden.

Projectmanagement op maat

Bij Directivity krijgt iedere case projectmanagement op maat. Onze projectmanagers beheersen daarom verschillende methoden en technieken, zoals IPMA, Agile en Prince II. Ze zijn pragmatisch in hun aanpak en sterk in verkrijgen van vertrouwen en draagvlak door aandacht voor teambuilding en oog voor verandermanagement.

Om betrokkenheid en motivatie te creëren, is het voor een team noodzakelijk om te weten waarom het project is gedefinieerd en waar het toe dient. De legitimatie van en daarmee het draagvlak voor het project op alle niveaus in uw organisatie is cruciaal voor het laten slagen van het project.

Gedetailleerde projectbeschrijving

Om ervoor te zorgen dat u het soort projectmanagement krijgt dat het beste bij uw organisatie past, maken we samen met u een gedetailleerde projectbeschrijving. Daarin werken we alle voor projectmanagement relevante zaken uit: de vraagstelling, het doel, en de scope. Wijzigingen van scope is één van de valkuilen waar veel projecten op stuk lopen. Mocht een scopewijziging toch noodzakelijk zijn, dan brengen we de impact van een scopewijziging vooraf in kaart, zodat helder is wat de consequenties zijn op bijvoorbeeld de doorlooptijd en het budget.

In detail benoemen we alle activiteiten die nodig zijn om het projectmanagement in elke fase van het project tot een succes te maken en stellen we een realistische planning op. Hierbij wordt ook inzichtelijk gemaakt welke middelen benodigd zijn om het project binnen gestelde tijd uit te kunnen voeren. Door dit financieel te maken heeft u vooraf altijd inzicht in de benodigde investering.

Agile

Iedereen is geïnteresseerd in het succesvol uitvoeren en afsluiten van projecten. Niemand wil na een paar maanden, of zelfs jaren, hard werken teleurgesteld zijn over de resultaten. Klinkt dit als onhaalbaar voor uw SAP project, dan is het misschien tijd om een andere aanpak te kiezen. Kies voor Agile werken binnen uw organisatie.

Meer informatie

Onze cases

Case Interim Management

Interim Management

Case Leveringsproces verbeteren

Leveringsproces verbeteren met goede KPI’s

Case Procesverbetering Inkoop

Procesverbetering in Inkoop