Skip to main content

Procesverbetering

Continue procesverbetering

Bij procesverbetering, of process improvement, draait het in de kern om drie dingen. Het gaat erom een proces te beheersen, de kwaliteit van het resultaat te verbeteren en de kosten er van te verlagen door verspilling en defecten tegen te gaan. Dit is geen eenmalige exercitie maar een continu proces. Daarom wordt er ook vaak gesproken van continuous improvement. Succesvolle bedrijven voeren continu verbeteringen door om voor te blijven op de concurrentie.

Het samenbrengen van bedrijfsprocessen en data geeft inzicht. Beschikbare informatie moet kwalitatief en kwantitatief voldoende zijn om tot goede voorspelling te leiden. Directivity helpt u inzicht te krijgen om te komen tot een voorspelbaar resultaat. Wij kennen de relatie tussen de informatie bron, registratie en bruikbaarheid van informatie en gebruiken deze om tot procesverbetering te komen.

Methodes van process improvement

Bij Directivity ondersteunen we organisaties bij het toepassen van methodes voor procesverbetering als:

 • Lean manufacturing voor het verbeteren van logistieke processen
 • Six Sigma voor verbetering van kwaliteitsprocessen
 • Theory of Constraints (TOC) voor het wegnemen van bottlenecks

Voor continuous improvement worden Lean Manufacturing en Six Sigma vaak samengenomen als Lean Six Sigma. Bovenstaande methodes kijken meer naar verbetering van bestaande processen en minder naar innovatie. Het zijn waardevolle methodes maar bij Directivity denken we dat we voor effectief process improvement nog meer kunnen doen.

Door vooruit te kijken, voorkomen we downtime en wordt de productiviteit verhoogt. Bij Directivity kunnen we u adviseren bij het optimaliseren van uw onderhoudsprocessen waarbij aspecten van Total Productive Maintenance (TPM) en Reliability Centered Maintenance (RCM) worden toegepast om u te helpen storingen te voorkomen.

Business case voor procesverbetering

Voor het introduceren van innovatieve procesverbeteringen is een kloppende business case nodig. Voor een succesvolle business case helpt het volgende:

 • Zichtbaar maken dat er een groot probleem is
 • Ondersteuning vanuit hoger management
 • Inhaken met je verbetering in een traject waarvoor al steun is

Lukt het met bovenstaande manieren niet om process improvement te introduceren dan biedt een methode als Design Thinking uitkomst.

Bij Directivity gebruiken we Design Thinking om te komen tot inspirerende oplossingen en prototypes door via de Design Thinking methodiek:

 • Heldere probleem definities op te stellen
 • Omschrijving van de klant op te opstellen door middel van personas en het omschrijven van de denkwijze en behoeftes van de klant.
 • Te brainstormen op basis van probleem en klant en resultaten te structureren om zo mogelijke oplossingen vast te stellen
 • Prototypes uit te werken en testen om zo versneld tot een inzicht van de oplossing te komen
 • Feedback te verwerken om de oplossing verder door te voeren.

Procesborging voor continuous improvement

Om ervoor te zorgen dat procesverbetering geen eenmalig initiatief blijft maar leidt tot continuous improvement, moet er sprake zijn van een helder omschreven proces waarbij de input van het proces, uit te voeren processtappen en de output duidelijk zijn voor management en medewerker. De toegevoegde waarde van de procesbeschrijvingen als middel om ‘in control’ te zijn lijkt vaak minimaal. Door duidelijke doelstellingen te formuleren en de gebruiker centraal te stellen wordt de meerwaarde zichtbaar voor een organisatie. Zorg er voor dat processen worden vastgelegd vanuit alle niveaus in een organisatie en zorg voor voldoende externe expertise om blinde vlekken te voorkomen. Borging geeft echter geen verandering bij de personen betrokken bij de uitvoer. Het betrekken van de mens in het opstellen van verbetering en het borgen van een proces geeft inzicht en helpt bij het succesvol veranderen/verankeren van het proces.

Bij Directivity hebben we veel expertise zowel op het gebied van proces modellering als het borgen en beheren van deze processen in een organisatie. We helpen en adviseren u er graag bij.

Onze cases

Case Interim Management

Interim Management

Case Leveringsproces verbeteren

Leveringsproces verbeteren met goede KPI’s

Case Procesverbetering Inkoop

Procesverbetering in Inkoop